بهمن محصص

ایران | 1309 - 1389
مقایسه
نمایشگاه های گذشته

نگرش
تهران
نمایشگاه گروهی
11 خرداد - 25 خرداد 1403
یک مجموعه
تهران
نمایشگاه گروهی
21 اردیبهشت - 11 خرداد 1403
خبره‌نگر
تهران
نمایشگاه گروهی
31 فروردین - 14 اردیبهشت 1403
کلکسیونر مدرن
تهران
نمایشگاه گروهی
29 دی - 8 بهمن 1402
منتخبی از هفتاد سال مجسمه‌سازی ایران
تهران
نمایشگاه گروهی
13 مرداد - 7 شهریور 1402
رد پا
نمایشگاه گروهی
11 اردیبهشت - 4 تیر 1402
پیوستگی
تهران
نمایشگاه گروهی
10 تیر - 31 تیر 1401
آخرین اتفاق ۱۴۰۰
تهران
نمایشگاه گروهی
6 اسفند - 17 اسفند 1400
لبه‌‌ی نرم تیغ
نمایشگاه گروهی
21 بهمن - 10 اسفند 1400
آینه در آینه
نمایشگاه گروهی
29 دی - 8 اسفند 1400