header background
جستجو هنرمندان، آثار هنری، حراج ها، خانه های حراج، گالری ها، موزه ها، نمایشگاه ها، آرت فرها و مقالات
هنر مدرن و معاصر 2
17 خرداد 1402
روز هنر معاصر
17 خرداد 1402
هنر معاصر
17 خرداد 1402
-22% نرخ رشد سالانه
44% بیشتر از بیشینه برآورد
42% در بازه برآوردها
$11.26M مجموع فروش
آرتیفکت
تهران
5 خرداد - 18 خرداد 1402
در ستایش تکرار
تهران
5 خرداد - 19 خرداد 1402
بیرون از خانه
تهران
5 خرداد - 19 خرداد 1402