header background
جستجو هنرمندان، آثار هنری، حراج ها، خانه های حراج، گالری ها، موزه ها، نمایشگاه ها، آرت فرها و مقالات
-41% نرخ رشد سالانه
40% بیشتر از بیشینه برآورد
42% در بازه برآوردها
$8.46M مجموع فروش
اعترافات رنگ
تهران
17 شهریور - 27 شهریور 1402
بازیابی - سری چهارم
تهران
17 شهریور - 31 شهریور 1402
زبر دستان
تهران
10 شهریور - 23 شهریور 1402