حراج فیلیپس

مقایسه
حراج های گذشته

فروش روز هنر معاصر و قرن بیستم
18 اسفند 1402
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
نسخه‌ها و کارهای روی کاغذ
نیویورک
26 بهمن 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $6,350