نتایج حراج ها

هنرمندان دنبال شده توسط شما در حراج ها


هنرمندان مورد علاقه خود را در حراج ها دنبال کنید

عضو آرت چارت شوید

وارد شوید

حراج های اخیر


پساجنگ تا اکنون حراج کریستیز نیویورک
19 اسفند 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $112,140
زنان هنرمند ساتبیز لندن
19 اسفند 1401
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا

نتایج حراج های اخیر


نخستین گشایش: پساجنگ و هنرهای معاصر آنلاین
18 اسفند 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £17,140
14,378 دلار آمریکا
هنرهای زیبا
موناکو-ویل
17 اسفند 1401
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم و هنر معاصر
12 اسفند 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £139,700
131,174 دلار آمریکا
هنرهای زیبای پالم بیچ
3 اسفند 1401
مجموع فروش ها $0
فروش هنری و آسیایی
29 بهمن 1401
مجموع فروش ها $0

گران ترین آثار هنری حراج های سال گذشته


آرت چارت | شاعر نشسته از پرویز تناولی
شاعر نشسته
- پرویز تناولی
12.308%
146,000,000,000﷼
584,000 دلار آمریکا
آرت چارت | بدون عنوان از منیر فرمانفرماییان
بدون عنوان
- منیر فرمانفرماییان
52.941%
130,000,000,000﷼
520,000 دلار آمریکا