بهمن محصص

ایران | 1309 - 1389
مقایسه
107 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن روی بوم
53.9 * 44.3 سانتی متر
برآورد
$25,000
-
$30,000
قیمت فروش
$35,280
28.291%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 خرداد 1403

پاستل روی کاغذ
33.4 * 48.1 سانتی متر
برآورد
$12,000
-
$18,000
قیمت فروش
$23,940
59.6%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 خرداد 1403

رنگ روغن و ترکیب مواد روی بوم
50.5 * 71 سانتی متر
برآورد
£150,000
188,310 دلار آمریکا
-
£200,000
251,080 دلار آمریکا
قیمت فروش
£304,800
382,645 دلار آمریکا
74.171%
تاریخ حراج
ساتبیز - 6 اردیبهشت 1403

شماره اثر #511 (فروخته شده)
رنگ روغن و ترکیب مواد روی بوم
50.5 * 70 سانتی متر
برآورد
£150,000
188,310 دلار آمریکا
-
£200,000
251,080 دلار آمریکا
قیمت فروش
£152,400
191,323 دلار آمریکا
12.914%
تاریخ حراج
ساتبیز - 6 اردیبهشت 1403

برنز
16 * 15 * 26 سانتی متر
1/1
برآورد
70,000,000,000﷼
126,354 دلار آمریکا
-
80,000,000,000﷼
144,404 دلار آمریکا
قیمت فروش
79,200,000,000﷼
142,960 دلار آمریکا
5.6%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402

شماره اثر #80 (فروخته نشده)
رنگ روغن روی بوم
50 * 70 سانتی متر
برآورد
40,000,000,000﷼
72,202 دلار آمریکا
-
50,000,000,000﷼
90,253 دلار آمریکا
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402

آبرنگ و جوهر روی مقوا
100 * 70 سانتی متر
برآورد
40,000,000,000﷼
72,202 دلار آمریکا
-
50,000,000,000﷼
90,253 دلار آمریکا
قیمت فروش
46,200,000,000﷼
83,394 دلار آمریکا
2.667%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402

لیتوگرافی
50 * 68 سانتی متر
برآورد
€3,000
3,319 دلار آمریکا
-
€5,000
5,532 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 2 مرداد 1402

لیتوگرافی
47.5 * 69 سانتی متر
برآورد
€3,000
3,319 دلار آمریکا
-
€5,000
5,532 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 2 مرداد 1402

لیتوگرافی
50 * 68 سانتی متر
برآورد
€4,000
4,245 دلار آمریکا
-
€6,000
6,367 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,000
4,245 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 28 آذر 1401