آرتیبیشن

تهران | ایران
آرتیبیشن در ابتدا با تشکیل یک گروه شامل کارشناس هنری، کارشناس فروش و کارشناس آی‌تی فعالیت خود را در حوزه هنرهای تجسمی آغاز کرد. رویکرد گالری، فروش آثار هنرمندان تجسمی در بستر آنلاین بود. گالری آرتیبیشن از اردیبهشت 1397 در امتداد شیوه‌ی آنلاین با تمرکز بر مجموعه‌داری و آگاهی‌رسانـی در ایـن حـوزه و حفـظ ارزش‌هــای مـادی و معنــوی آثـار هنرمندان پیشکسوت شکل گرفت. گالری آرتیبیشن همچنین برای رشد هنرمندان جوان و ایجاد بازار برای آن‌ها گام برمی‌دارد.
نمایشگاه های فعلی

چهل،سی
تهران
نمایشگاه گروهی
22 تیر - 7 مرداد 1403
نمایشگاه های گذشته

پس از 19
تهران
4 خرداد - 13 خرداد 1403
شکل پذیری
تهران
نمایشگاه گروهی
18 اردیبهشت - 28 اردیبهشت 1403
مقالات

گزارش بازار هنر ایران در سال 1401 25 اردیبهشت 1402
 وقتی تیم آرت‌هال برای قیمت‌گذاری آثار ایرانی، تاریخچه‌ی فروش آن‌ها را جستجو می‌کرد، خلأ یک مرجع معتبر هنری را احساس کرد. همین شد که آرتچارت در سال 1398 متولد شد. هدف از راه‌اندازی آرتچارت ساختن پایگاه داده‌ای از بازار هنر ایران بود که بتواند به عنوان مرجع برای طیف گسترده‌ای از اهالی هنر، از هنرمند گرفته تا مجموعه‌دار هنری، مورد استفاده قرار بگیرد. اکنون آرتچارت داده‌...