• دورنما با خانه‌ها 1348 - 1353
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 90 * 62 سانتی متر
  • امضا شده به فارسی (پایین راست)
فروش در - خانه حراج
11 اردیبهشت 1387
برآورد
قیمت فروش
127.059%
سایر آثار هنری سهراب سپهری

آرتچارت | خانه‌ی کاشان از سهراب سپهری
خانه‌ی کاشان
برآورد
£100,000
131,579 دلار آمریکا
-
£150,000
197,368 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,500
148,026 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
6.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 آبان 1388
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان)
برآورد
 
قیمت فروش
63.7%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 189,711 دلار آمریکا
کمینه برآورد 118,348 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 162,530 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+109.282%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بسوزانش از علی بنی صدر
بسوزانش
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1396
آرتچارت | معمای شماره ۲۵ از آیدین آغداشلو
معمای شماره ۲۵
برآورد
 
قیمت فروش
120%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | بهار طرب‌انگیز از محمود فرشچیان
بهار طرب‌انگیز
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396