حراج تهران - بیستمین دوره - هنر مدرن و معاصر ایران


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 1,638,200,000,000﷼
2,730,333 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,111,100,000,000﷼
3,518,500 دلار آمریکا
مجموع فروش 1,904,760,000,000﷼
3,174,600 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 17,801,495,327﷼
29,669 دلار آمریکا
هنرمندان 111
آثار هنری 115
آثار هنری فروخته شده 107
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

تهران - نوزدهمین دوره - هنر کلاسیک و مدرن ایران
تهران
4 بهمن 1402
15 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
67 فروخته شده
در بازه برآوردها
7
فروخته نشده
مجموع فروش ها 2,658,920,000,000﷼
4,799,495 دلار آمریکا
تهران - هجدهمین دوره - هنر معاصر ایران آنلاین
تهران
21 آذر 1402
54 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
58 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها 617,760,000,000﷼
1,225,714 دلار آمریکا
تهران - هفدهمین دوره - هنر مدرن و معاصر ایران
تهران
27 تیر 1402
39 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
61 فروخته شده
در بازه برآوردها
10
فروخته نشده
مجموع فروش ها 2,137,100,000,000﷼
4,339,289 دلار آمریکا