حراج هنر خاورمیانه، مدرن و معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £1,407,000
1,851,316 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £1,988,000
2,615,789 دلار آمریکا
مجموع فروش £610,625
803,454 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £55,511
73,041 دلار آمریکا
هنرمندان 18
آثار هنری 24
آثار هنری فروخته شده 11
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

اولین گشایش: پساجنگ و هنر معاصر آنلاین
لندن
22 اسفند 1402
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
18 آبان 1402
7 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £417,690
510,293 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر - فروش روز
لندن
22 مهر 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £31,500
38,196 دلار آمریکا