• بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان) 1354
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 205 * 150 سانتی متر
فروش در - خانه حراج
28 مهر 1389
برآورد
قیمت فروش
63.7%
سایر آثار هنری سهراب سپهری

آرتچارت | خانه‌ی کاشان از سهراب سپهری
خانه‌ی کاشان
برآورد
£100,000
131,579 دلار آمریکا
-
£150,000
197,368 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,500
148,026 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
6.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 آبان 1388
آرتچارت | بدون عنوان (روستا) از سهراب سپهری
بدون عنوان (روستا)
برآورد
 
قیمت فروش
26.984%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 آبان 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 189,711 دلار آمریکا
کمینه برآورد 118,348 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 162,530 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+109.282%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | تعقیب و گریز از علی بنی صدر
تعقیب و گریز
برآورد
 
قیمت فروش
159.07%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 مهر 1393
آرتچارت | یک دنیا از فرهاد مشیری
یک دنیا
برآورد
 
قیمت فروش
758.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 آبان 1386
آرتچارت | نمکدان و فلفل‌دان کِنِدی از فرهاد مشیری
نمکدان و فلفل‌دان کِنِدی
برآورد
 
قیمت فروش
381.786%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 تیر 1387