• بدون عنوان 1355
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 75 * 105 سانتی متر
  • امضا شده به فارسی (پایین راست)
فروش در - خانه حراج
5 آبان 1388
برآورد
قیمت فروش
6.429%
سایر آثار هنری سهراب سپهری

آرتچارت | خانه‌ی کاشان از سهراب سپهری
خانه‌ی کاشان
برآورد
£100,000
131,579 دلار آمریکا
-
£150,000
197,368 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,500
148,026 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان)
برآورد
 
قیمت فروش
63.7%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1389
آرتچارت | بدون عنوان (روستا) از سهراب سپهری
بدون عنوان (روستا)
برآورد
 
قیمت فروش
26.984%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 آبان 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 189,711 دلار آمریکا
کمینه برآورد 118,348 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 162,530 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+109.282%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | طلوع خورشید از علی بنی صدر
طلوع خورشید
برآورد
$70,000
-
$100,000
قیمت فروش
$78,500
7.647%
تاریخ حراج
بونامز - 25 آبان 1401
آرتچارت | طلوع خورشید از علی بنی صدر
طلوع خورشید
برآورد
$70,000
-
$100,000
قیمت فروش
$78,500
7.647%
تاریخ حراج
بونامز - 25 آبان 1401
آرتچارت | معما ۵، ۶ از آیدین آغداشلو
معما ۵، ۶
برآورد
 
قیمت فروش
8.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 تیر 1397