لیلی متین دفتری

ایران | 1315 - 1386
مقایسه
41 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
مدادرنگی
36 * 47 سانتی متر
برآورد
€1,500
1,624 دلار آمریکا
-
€2,000
2,165 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,600
2,814 دلار آمریکا
48.571%
تاریخ حراج
اَدر - 3 اسفند 1402

رنگ روغن روی بوم
54 * 65 سانتی متر
برآورد
£15,000
18,326 دلار آمریکا
-
£20,000
24,434 دلار آمریکا
قیمت فروش
£44,100
53,877 دلار آمریکا
152%
تاریخ حراج
کریستیز - 18 آبان 1402

رنگ روغن روی بوم
120 * 150 سانتی متر
برآورد
30,000,000,000﷼
60,914 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
81,218 دلار آمریکا
قیمت فروش
31,000,000,000﷼
62,944 دلار آمریکا
11.429%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402

گواش و مداد روی کاغذ
34 * 44 سانتی متر
برآورد
£600
741 دلار آمریکا
-
£800
988 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,460
5,506 دلار آمریکا
537.143%
تاریخ حراج
بونامز - 11 بهمن 1401

گواش و مداد روی کاغذ
90 * 68 سانتی متر
برآورد
£1,200
1,481 دلار آمریکا
-
£1,800
2,222 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,825
4,722 دلار آمریکا
155%
تاریخ حراج
بونامز - 11 بهمن 1401

گواش و مداد روی کاغذ
90 * 68 سانتی متر
برآورد
£1,200
1,481 دلار آمریکا
-
£1,800
2,222 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,148 دلار آمریکا
70%
تاریخ حراج
بونامز - 11 بهمن 1401

شماره اثر #34 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
72 * 90 سانتی متر
برآورد
£18,000
21,687 دلار آمریکا
-
£25,000
30,120 دلار آمریکا
قیمت فروش
£24,225
29,187 دلار آمریکا
12.674%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آذر 1401

رنگ روغن روی بوم
54 * 65 سانتی متر
برآورد
€6,000
6,590 دلار آمریکا
-
€8,000
8,786 دلار آمریکا
قیمت فروش
€13,000
14,278 دلار آمریکا
85.714%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 19 فروردین 1401

رنگ روغن روی گونی
50 * 70 سانتی متر
برآورد
5,000,000,000﷼
20,000 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
28,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,000,000,000﷼
32,000 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400

70 * 120 سانتی متر
برآورد
£50,000
68,994 دلار آمریکا
-
£70,000
96,592 دلار آمریکا
قیمت فروش
£100,800
139,092 دلار آمریکا
68%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400