حراج هنر مدرن و معاصر از خاورمیانه و آسیا


  • اَدر پاریس
  • 3 اسفند 1402
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €15,300
16,562 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €19,700
21,325 دلار آمریکا
مجموع فروش €5,330
5,770 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €1,777
1,923 دلار آمریکا
هنرمندان 3
آثار هنری 5
آثار هنری فروخته شده 3
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

عکس‌ها - به‌مناسبت پاریس فوتو
پاریس
19 آبان 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €6,400
6,524 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ - پرستیژ
پاریس
23 آذر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €3,200
3,602 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ
پاریس
9 مهر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €704
818 دلار آمریکا