حراج هنر مدرن و معاصر از خاورمیانه و آسیا


  • اَدر پاریس
  • 3 اسفند 1402
5 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن روی بوم
29.5 * 46.5 سانتی متر
برآورد
€12,000
12,990 دلار آمریکا
-
€15,000
16,237 دلار آمریکا
تاریخ حراج
اَدر - 3 اسفند 1402

مدادرنگی
36 * 47 سانتی متر
برآورد
€1,500
1,624 دلار آمریکا
-
€2,000
2,165 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,600
2,814 دلار آمریکا
48.571%
تاریخ حراج
اَدر - 3 اسفند 1402

ترکیب مواد
50 * 48 سانتی متر
برآورد
€1,000
1,082 دلار آمریکا
-
€1,500
1,624 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,210
2,392 دلار آمریکا
76.8%
تاریخ حراج
اَدر - 3 اسفند 1402

شماره اثر #53 (فروخته نشده)
ترکیب مواد
12.5 * 17.5 سانتی متر
برآورد
€400
433 دلار آمریکا
-
€600
649 دلار آمریکا
تاریخ حراج
اَدر - 3 اسفند 1402

ترکیب مواد
12.5 * 17.5 سانتی متر
برآورد
€400
433 دلار آمریکا
-
€600
649 دلار آمریکا
قیمت فروش
€520
563 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
اَدر - 3 اسفند 1402