برآورد
€1,500
1,624 دلار آمریکا
- €2,000
2,165 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,600
2,814 دلار آمریکا
48.571%
سایر آثار هنری لیلی متین دفتری

آرتچارت | هفت سین از لیلی متین دفتری
هفت سین
برآورد
£20,000
25,974 دلار آمریکا
-
£30,000
38,961 دلار آمریکا
قیمت فروش
£52,562
68,262 دلار آمریکا
110.248%
تاریخ حراج
بونامز - 1 آبان 1398
آرتچارت | بدون عنوان از لیلی متین دفتری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
12%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرتچارت | اتودهای گل‌دار از لیلی متین دفتری
اتودهای گل‌دار
برآورد
£600
741 دلار آمریکا
-
£800
988 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,460
5,506 دلار آمریکا
537.143%
تاریخ حراج
بونامز - 11 بهمن 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 35,031 دلار آمریکا
کمینه برآورد 21,331 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 29,216 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+80.958%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | زن نشسته از مرجانه ساتراپی
زن نشسته
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 17 خرداد 1396
آرتچارت | بدون عنوان از نیکزاد نجومی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرتچارت | زوج از محسن احمدوند
زوج
برآورد
 
قیمت فروش
3.579%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388