حراج تهران - هفدهمین دوره - هنر مدرن و معاصر ایران


  • تهران تهران
  • 27 تیر 1402
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 2,074,900,000,000﷼
4,212,995 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,591,500,000,000﷼
5,261,929 دلار آمریکا
مجموع فروش 2,137,100,000,000﷼
4,339,289 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 21,371,000,000﷼
43,393 دلار آمریکا
هنرمندان 100
آثار هنری 110
آثار هنری فروخته شده 100
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

تهران - نوزدهمین دوره - هنر کلاسیک و مدرن ایران
تهران
4 بهمن 1402
15 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
67 فروخته شده
در بازه برآوردها
7
فروخته نشده
مجموع فروش ها 2,658,920,000,000﷼
4,799,495 دلار آمریکا
تهران - هجدهمین دوره - هنر معاصر ایران آنلاین
تهران
21 آذر 1402
54 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
58 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها 617,760,000,000﷼
1,225,714 دلار آمریکا
تهران- شانزدهمین دوره- هنر معاصر ایران
تهران
10 تیر 1401
36 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
84 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 781,000,000,000﷼
2,440,625 دلار آمریکا