بهجت صدر

ایران | 1303 - 1388
مقایسه
71 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره اثر #62 (اعلام نشده)
رنگ روغن روی بوم
39.2 * 88.2 سانتی متر
برآورد
$20,000
-
$30,000
تاریخ حراج
کریستیز - 11 خرداد 1403

رنگ روغن روی بوم
29.5 * 46.5 سانتی متر
برآورد
€12,000
12,990 دلار آمریکا
-
€15,000
16,237 دلار آمریکا
تاریخ حراج
اَدر - 3 اسفند 1402

شماره اثر #56 (فروخته شده)
رنگ روغن و رنگ متالیک روی بوم
49.8 * 99.5 سانتی متر
برآورد
$30,000
-
$50,000
قیمت فروش
$40,320
0.8%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402

شماره اثر #30 (فروخته شده)
رنگ روغن و رنگ نقره‌ای روی مقوا روی بوم
100 * 70 سانتی متر
برآورد
£35,000
43,462 دلار آمریکا
-
£45,000
55,880 دلار آمریکا
قیمت فروش
£63,500
78,853 دلار آمریکا
58.75%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402

شماره اثر #58 (فروخته نشده)
ترکیب مواد روی کاغذ
22 * 28 سانتی متر
برآورد
€4,000
4,245 دلار آمریکا
-
€6,000
6,367 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 28 آذر 1401

شماره اثر #57 (فروخته شده)
ترکیب مواد
100 * 70 سانتی متر
برآورد
€70,000
74,286 دلار آمریکا
-
€100,000
106,123 دلار آمریکا
قیمت فروش
€70,000
74,286 دلار آمریکا
17.647%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 28 آذر 1401

شماره اثر #37 (فروخته نشده)
32 * 25 سانتی متر
برآورد
£12,000
15,821 دلار آمریکا
-
£18,000
23,731 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1401

رنگ روغن روی مقوا
89 * 59 سانتی متر
برآورد
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
32,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
34,000 دلار آمریکا
21.429%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400

شماره اثر #63 (فروخته شده)
رنگ روغن روی کاغذ، نصب شده روی بوم
100 * 68.5 سانتی متر
برآورد
€50,000
56,287 دلار آمریکا
-
€70,000
78,802 دلار آمریکا
قیمت فروش
€45,000
50,659 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400

شماره اثر *91 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
30 * 40 سانتی متر
برآورد
£4,000
5,591 دلار آمریکا
-
£6,000
8,387 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,100
7,129 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400