حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه شامل بغدادیت


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £1,749,700
2,445,765 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £2,673,300
3,736,791 دلار آمریکا
مجموع فروش £3,060,659
4,278,249 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £39,239
54,849 دلار آمریکا
هنرمندان 63
آثار هنری 104
آثار هنری فروخته شده 78
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر خاورمیانه‌ آنلاین
لندن
24 بهمن 1402
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £10,624
13,401 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
24 آبان 1402
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £325,900
404,744 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه‌ آنلاین
لندن
13 شهریور 1402
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £4,160
5,253 دلار آمریکا