بهجت صدر

ایران | 1303 - 1388
مقایسه
نمایشگاه های فعلی

یک مجموعه
تهران
نمایشگاه گروهی
21 اردیبهشت - 11 خرداد 1403
نمایشگاه های گذشته

خبره‌نگر
تهران
نمایشگاه گروهی
31 فروردین - 14 اردیبهشت 1403
چند 10 اثر چند 10 میلیونی
تهران
نمایشگاه گروهی
18 اسفند - 31 فروردین 1403
اردیبهشت
تهران
نمایشگاه گروهی
22 اردیبهشت - 29 اردیبهشت 1402
رد پا
نمایشگاه گروهی
11 اردیبهشت - 4 تیر 1402
رئالیسم
نمایشگاه گروهی
24 فروردین - 9 اردیبهشت 1402
آثار بهجت صدر و ایزابل کُرنارو
نمایشگاه انفرادی
3 آذر - 8 بهمن 1401
منتخبی از آثار مدرن مجموعه‌ی لعل
تهران
نمایشگاه گروهی
6 اسفند - 23 اسفند 1400
کلکسیونر 10
تهران
نمایشگاه گروهی
17 دی - 26 دی 1400
مجموعه‌ای کمیاب از هنر مدرن ایران
نمایشگاه گروهی
24 آبان - 12 اسفند 1400
کالکشن آثار کوچک
تهران
نمایشگاه گروهی
21 خرداد - 23 خرداد 1400