تهران، خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله، موزه هنرهای معاصر
11 اردیبهشت - 4 تیر 1402
نمای نمایشگاه

نمایشگاه های نزدیک فعلی

یک مجموعه
تهران
21 اردیبهشت - 11 خرداد 1403
زمین بازی
تهران
28 اردیبهشت - 11 خرداد 1403
خط‌نگاره‌ها در فرش
تهران
21 اردیبهشت - 8 خرداد 1403