حراج هنر مدرن و معاصر از خاورمیانه و شمال آفریقا


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €206,900
232,917 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €286,500
322,526 دلار آمریکا
مجموع فروش €223,270
251,345 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €5,725
6,445 دلار آمریکا
هنرمندان 24
آثار هنری 44
آثار هنری فروخته شده 39
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر و مدرن خاورمیانه
9 آذر 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €150,000
163,434 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر
6 آذر 1402
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €1,200
1,315 دلار آمریکا
خاورمیانه پاریس/بیروت - آنلاین آنلاین
2 مرداد 1402
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا