header background
جستجو هنرمندان، آثار هنری، حراج ها، خانه های حراج، گالری ها، موزه ها، نمایشگاه ها، آرت فرها و مقالات
-38% نرخ رشد سالانه
48% بیشتر از بیشینه برآورد
39% در بازه برآوردها
$8.67M مجموع فروش
نقاشی‌های فرهاد گاوزن
تهران
14 بهمن - 5 اسفند 1401
ناتمامی
تهران
7 بهمن - 25 بهمن 1401
شب و روز
نیویورک
27 دی - 6 اسفند 1401