header background
جستجو هنرمندان، آثار هنری، حراج ها، خانه های حراج، گالری ها، موزه ها، نمایشگاه ها، آرت فرها و مقالات
-39% نرخ رشد سالانه
41% بیشتر از بیشینه برآورد
42% در بازه برآوردها
$10.27M مجموع فروش
طهران، ارتفاع عاطفی
تهران
17 آذر - 5 دی 1402
ته‌مانده‌های روز
تهران
19 آبان - 3 آذر 1402
تهرانم
تهران
12 آبان - 23 آبان 1402