حراج حراج هنرهای زیبا و دکوراتیو


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $2,000
بیشینه برآورد $4,000
مجموع فروش $2,500
میانگین ارزش آثار $2,500
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر زیبا و تزیینی ژوئن
19 خرداد 1403
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $5,715
حراج گنجینه‌ی کیوریت‌شده کوئینز
واشینگتن
24 مرداد 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $325
هنرهای زیبا و دکوراتیو
واشینگتن
7 بهمن 1396
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0