حراج هنر زیبا و تزیینی ژوئن


گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $2,000
بیشینه برآورد $3,000
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

حراج هنرهای زیبا و دکوراتیو
5 بهمن 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $2,500
حراج گنجینه‌ی کیوریت‌شده کوئینز
واشینگتن
24 مرداد 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $325
هنرهای زیبا و دکوراتیو
واشینگتن
7 بهمن 1396
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0