حراج هنرهای زیبا و دکوراتیو


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $1,000
بیشینه برآورد $2,000
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

حراج گنجینه‌ی کیوریت‌شده کوئینز
واشینگتن
24 مرداد 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $325
هنر زیبا و تزیینی ژوئن
19 خرداد 1403
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $5,715
حراج هنرهای زیبا و دکوراتیو
5 بهمن 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $2,500