• بدون عنوان 1340
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 72 * 72 سانتی متر
  • امضا‌شده و تاریخ‌خورده "سهراب سپهری" (پایین راست)
    - این اثر در سال 1365از گالری کندلوس (تهران) خریداری شده است.
برآورد
120,000,000,000﷼
243,655 دلار آمریکا
- 140,000,000,000﷼
284,264 دلار آمریکا
قیمت فروش
124,000,000,000﷼
251,777 دلار آمریکا
4.615%
آرتچارت | آبی انتزاعی از صليبا الدويهي
آبی انتزاعی
برآورد
£45,000
55,963 دلار آمریکا
-
£60,000
74,618 دلار آمریکا
قیمت فروش
£203,600
253,202 دلار آمریکا
287.81%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | دورنما با خانه‌ها از سهراب سپهری
دورنما با خانه‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
127.059%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 اردیبهشت 1387
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
64.706%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرتچارت | طبیعت بی‌جان از منوچهر یکتایی
طبیعت بی‌جان
برآورد
£25,000
31,091 دلار آمریکا
-
£50,000
62,181 دلار آمریکا
قیمت فروش
£165,500
205,820 دلار آمریکا
341.333%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | Personnage از بهمن محصص
پرسوناژ
برآورد
£120,000
153,846 دلار آمریکا
-
£180,000
230,769 دلار آمریکا
قیمت فروش
£150,000
192,308 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
ساتبیز - 30 مهر 1398
آرتچارت | مرد و زن از ضیا عزاوی
مرد و زن
برآورد
£40,000
55,264 دلار آمریکا
-
£60,000
82,896 دلار آمریکا
قیمت فروش
£150,000
207,240 دلار آمریکا
200%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | ظرف میوه 11 از منوچهر یکتایی
ظرف میوه 11
برآورد
£20,000
24,854 دلار آمریکا
-
£30,000
37,281 دلار آمریکا
قیمت فروش
£165,100
205,170 دلار آمریکا
560.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بغدادیت از فائق حسن
بغدادیت
برآورد
£60,000
74,618 دلار آمریکا
-
£100,000
124,363 دلار آمریکا
قیمت فروش
£190,900
237,408 دلار آمریکا
138.625%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402