• آبی انتزاعی 1357
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 86 * 67 سانتی متر
  • امضاشده و تاریخ‌خورده "78 Douaihy" ،لیبل‌ مجموعه موزه هنر کارولینای شمالی (پشت اثر)
برآورد
£45,000
55,963 دلار آمریکا
- £60,000
74,618 دلار آمریکا
قیمت فروش
£203,600
253,202 دلار آمریکا
287.81%
سایر آثار هنری صليبا الدويهي

آرتچارت | ترکیب انتزاعی از صليبا الدويهي
ترکیب انتزاعی
برآورد
£30,000
37,627 دلار آمریکا
-
£50,000
62,712 دلار آمریکا
قیمت فروش
£38,100
47,786 دلار آمریکا
4.75%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | پرتره امین نفه از صليبا الدويهي
پرتره امین نفه
برآورد
€4,600
4,909 دلار آمریکا
-
€7,360
7,855 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,500
4,803 دلار آمریکا
24.749%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | اهدن از صليبا الدويهي
اهدن
برآورد
€18,400
19,638 دلار آمریکا
-
€27,600
29,456 دلار آمریکا
قیمت فروش
€24,000
25,614 دلار آمریکا
4.348%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 68,949 دلار آمریکا
کمینه برآورد 26,573 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 39,838 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+46.119%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بسوزانش از علی بنی صدر
بسوزانش
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1396
آرتچارت | آفرینش از علی بنی صدر
آفرینش
برآورد
 
قیمت فروش
45.926%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1395
آرتچارت | نور از علی بنی صدر
نور
برآورد
 
قیمت فروش
48.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1395