فروش در - خانه حراج
22 دی 1396
برآورد
قیمت فروش
144.444%
سایر آثار هنری سعید صادقی

آرتچارت | والفجر از سعید صادقی
والفجر
برآورد
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | هیچکس ما را نشناخت (اعزام نیرو به جبهه - تهران) از سعید صادقی
هیچکس ما را نشناخت (اعزام نیرو به جبهه - تهران)
برآورد
1,500,000,000﷼
3,046 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,200,000,000﷼
6,497 دلار آمریکا
82.857%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | داستان ۶۳ از سعید صادقی
داستان ۶۳
برآورد
 
قیمت فروش
51.111%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,556 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,880 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,089 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.724%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان از رضا کیانیان
او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 مهر 1393
آرتچارت | او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان از رضا کیانیان
او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 مهر 1393
آرتچارت | Unconscious 2 (from the Illusion in Tehran series) از علیرضا فانی
Unconscious 2 (from the Illusion in Tehran series)
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1390