• او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان 1391
  • چاپ ديجيتال روي بوم
  • عکاسی
  • 220 * 120 سانتی متر
فروش در - خانه حراج
15 مهر 1393
برآورد
قیمت فروش
0%
سایر آثار هنری رضا کیانیان

آرتچارت | دیگر مپرس از من نشان از رضا کیانیان
دیگر مپرس از من نشان
برآورد
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | شب عاشقان بی دل چه شبی دراز باشد از رضا کیانیان
شب عاشقان بی دل چه شبی دراز باشد
برآورد
 
قیمت فروش
144.444%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم میرود از رضا کیانیان
دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم میرود
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
4,790 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,762 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,081 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,528 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+128.353%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | Ahram از جمشید بایرامی
Ahram
برآورد
 
قیمت فروش
17.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آذر 1387
آرتچارت | بدون عنوان از عباس کیارستمی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
8.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | قطعه موسیقی از جمشید بایرامی
قطعه موسیقی
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389