منتخبی از آثار مدرن مجموعه‌ی لعل


تهران، خیابان سنایی، خیابان شاهین (خدری)، پلاک ۱۸، طبقه ی اول
6 اسفند - 23 اسفند 1400
نمایشگاه های نزدیک فعلی

یک مجموعه
تهران
21 اردیبهشت - 11 خرداد 1403
زمین بازی
تهران
28 اردیبهشت - 11 خرداد 1403
خط‌نگاره‌ها در فرش
تهران
21 اردیبهشت - 8 خرداد 1403