حراج Drouot Richelieu, Salle 1, Tableaux Abstraits & Contemporains*


  • اَدر پاریس
  • 22 خرداد 1394
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €135,900
152,697 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €176,200
197,978 دلار آمریکا
مجموع فروش €141,000
158,427 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €11,750
13,202 دلار آمریکا
هنرمندان 9
آثار هنری 16
آثار هنری فروخته شده 12
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر از خاورمیانه و آسیا
پاریس
3 اسفند 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €5,330
5,770 دلار آمریکا
عکس‌ها - به‌مناسبت پاریس فوتو
پاریس
19 آبان 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €6,400
6,524 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ - پرستیژ
پاریس
23 آذر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €3,200
3,602 دلار آمریکا