حراج هنر معاصر و انتزاعی - نقاش‌های خارجی صحنه‌ی پاریسی


  • اَدر پاریس
  • 19 آذر 1393
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €80,000
100,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €103,900
129,875 دلار آمریکا
مجموع فروش €121,800
152,250 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €7,165
8,956 دلار آمریکا
هنرمندان 13
آثار هنری 22
آثار هنری فروخته شده 17
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر از خاورمیانه و آسیا
پاریس
3 اسفند 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €5,330
5,770 دلار آمریکا
عکس‌ها - به‌مناسبت پاریس فوتو
پاریس
19 آبان 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €6,400
6,524 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ - پرستیژ
پاریس
23 آذر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €3,200
3,602 دلار آمریکا