عباس کیارستمی

ایران | 1319 - 1395
مقایسه
130 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
چاپ عکس روی بوم
220 * 140 سانتی متر
1/1
برآورد
€5,000
5,433 دلار آمریکا
-
€7,000
7,606 دلار آمریکا
قیمت فروش
€19,000
20,645 دلار آمریکا
216.667%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 21 تیر 1403

109 * 71 سانتی متر
برآورد
3,000﷼
0 دلار آمریکا
-
4,000﷼
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000﷼
0 دلار آمریکا
42.857%
تاریخ حراج
بایاس آرت - 6 تیر 1403

109 * 71 سانتی متر
برآورد
3,000﷼
0 دلار آمریکا
-
4,000﷼
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000﷼
0 دلار آمریکا
42.857%
تاریخ حراج
بایاس آرت - 6 تیر 1403

سی‌پرینت
65 * 43 سانتی متر
برآورد
£12,000
15,065 دلار آمریکا
-
£18,000
22,597 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 6 اردیبهشت 1403

چاپ دیجیتال روی کاغذ
90 * 59.5 سانتی متر
برآورد
£3,000
3,784 دلار آمریکا
-
£5,000
6,307 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,840
4,844 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
بونامز - 24 بهمن 1402

سی‌پرینت
60 * 40.4 سانتی متر
6/7
برآورد
€3,000
3,186 دلار آمریکا
-
€4,000
4,249 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,838
3,014 دلار آمریکا
18.914%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فینارته - 19 مهر 1402

سی‌پرینت
59.4 * 40.5 سانتی متر
6/7
برآورد
€3,000
3,186 دلار آمریکا
-
€4,000
4,249 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
حراج فینارته - 19 مهر 1402

چاپ سیلور ژلاتینی
89.5 * 58.5 سانتی متر
1/5
برآورد
€8,000
8,497 دلار آمریکا
-
€10,000
10,621 دلار آمریکا
قیمت فروش
€7,020
7,456 دلار آمریکا
22%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فینارته - 19 مهر 1402

چاپ عکس روی بوم
140 * 220 سانتی متر
1/1
برآورد
12,000,000,000﷼
24,365 دلار آمریکا
-
16,000,000,000﷼
32,487 دلار آمریکا
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402

چاپ کروماتیک
45.4 * 30.5 سانتی متر
1/4
برآورد
€3,500
3,763 دلار آمریکا
-
€4,500
4,839 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,000
5,376 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402