حراج خاورمیانه مدرن و معاصر


  • ساتبیز لندن
  • 6 اردیبهشت 1403
  •  روز پیش‌نمایش : 23 فروردين تا 6 ارديبهشت 1403 
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £1,496,400
1,878,578 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £2,186,800
2,745,305 دلار آمریکا
مجموع فروش £1,725,676
2,166,411 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £43,142
54,160 دلار آمریکا
هنرمندان 44
آثار هنری 70
آثار هنری فروخته شده 40
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر قرن 20 / خاورمیانه
لندن
2 آبان 1402
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها £146,812
178,517 دلار آمریکا
اکتشافات معاصر
لندن
26 مرداد 1402
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
پرسپولیس 2
لندن
7 اردیبهشت 1402
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
11 فروخته شده
در بازه برآوردها
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها £123,063
153,713 دلار آمریکا