حراج تهران - پنجمین دوره- هنر کلاسیک و مدرن ایران


  • تهران تهران
  • 7 خرداد 1395
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 142,400,000,000﷼
4,099,021 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 203,350,000,000﷼
5,853,483 دلار آمریکا
مجموع فروش 253,620,000,000﷼
7,300,518 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 3,210,379,747﷼
92,412 دلار آمریکا
هنرمندان 65
آثار هنری 80
آثار هنری فروخته شده 79
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

تهران - نوزدهمین دوره - هنر کلاسیک و مدرن ایران
تهران
4 بهمن 1402
15 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
67 فروخته شده
در بازه برآوردها
7
فروخته نشده
مجموع فروش ها 2,658,920,000,000﷼
4,799,495 دلار آمریکا
تهران - هجدهمین دوره - هنر معاصر ایران آنلاین
تهران
21 آذر 1402
54 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
58 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها 617,760,000,000﷼
1,225,714 دلار آمریکا
تهران - هفدهمین دوره - هنر مدرن و معاصر ایران
تهران
27 تیر 1402
39 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
61 فروخته شده
در بازه برآوردها
10
فروخته نشده
مجموع فروش ها 2,137,100,000,000﷼
4,339,289 دلار آمریکا