حراج هنر معاصر و مدرن خاورمیانه


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £1,217,000
1,622,667 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £1,698,000
2,264,000 دلار آمریکا
مجموع فروش £1,011,250
1,348,333 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £101,125
134,833 دلار آمریکا
هنرمندان 12
آثار هنری 14
آثار هنری فروخته شده 10
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

فروش پساجنگ تا امروز آنلاین
لندن
11 تیر 1403
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
پساجنگ تا امروز
لندن
7 تیر 1403
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £20,160
25,646 دلار آمریکا
اولین گشایش: پساجنگ و هنر معاصر آنلاین
لندن
22 اسفند 1402
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا