حراج هنر مدرن و معاصر


گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €36,000
37,787 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €44,000
46,185 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر
میلان
19 تیر 1399
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر
میلان
21 آذر 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €5,350
5,948 دلار آمریکا
هنر مدرن، معاصر و انتزاعی
14 مرداد 1403
$10 - $200

برآورد فروش