حراج هنر قرن بیستم/خاورمیانه


  • ساتبیز لندن
  • 1 اردیبهشت 1395
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £220,000
314,286 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £281,000
401,429 دلار آمریکا
مجموع فروش £361,885
516,979 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £32,899
46,998 دلار آمریکا
هنرمندان 11
آثار هنری 13
آثار هنری فروخته شده 11
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

خاورمیانه مدرن و معاصر
لندن
6 اردیبهشت 1403
17 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
19 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
30
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,725,676
2,166,411 دلار آمریکا
هنر قرن 20 / خاورمیانه
لندن
2 آبان 1402
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها £146,812
178,517 دلار آمریکا
اکتشافات معاصر
لندن
26 مرداد 1402
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا