حراج هنر لبنان و هنر مدرن و معاصر خاورمیانه


  • بونامز لندن
  • 8 اردیبهشت 1395
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £522,500
757,246 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £762,500
1,105,072 دلار آمریکا
مجموع فروش £411,275
596,051 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £20,564
29,803 دلار آمریکا
هنرمندان 18
آثار هنری 27
آثار هنری فروخته شده 20
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر خاورمیانه‌ آنلاین
لندن
24 بهمن 1402
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £10,624
13,401 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
24 آبان 1402
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £325,900
404,744 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه‌ آنلاین
لندن
13 شهریور 1402
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £4,160
5,253 دلار آمریکا