حراج روز معاصر


  • ساتبیز نیویورک
  • 29 اردیبهشت 1402
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $90,000
بیشینه برآورد $120,000
مجموع فروش $241,300
میانگین ارزش آثار $241,300
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

عکس‌ها
نیویورک
16 فروردین 1402
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $10,160
بنفیت آکشن موزه هنرهای نورتون 2023
نیویورک
17 بهمن 1401
مجموع فروش ها $0
اکتشافات معاصر آنلاین
نیویورک
17 تیر 1401
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $6,300