حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه


  • بونامز لندن
  • 6 اردیبهشت 1396
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £628,600
805,897 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £955,000
1,224,359 دلار آمریکا
مجموع فروش £728,500
933,974 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £38,342
49,157 دلار آمریکا
هنرمندان 17
آثار هنری 23
آثار هنری فروخته شده 19
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر خاورمیانه‌ آنلاین
لندن
24 بهمن 1402
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £10,624
13,401 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
24 آبان 1402
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £325,900
404,744 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه‌ آنلاین
لندن
13 شهریور 1402
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £4,160
5,253 دلار آمریکا