حراج فراتر از یونیک آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €120
129 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €150
161 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

خاورمیانه/هنر قرن بیستم
21 تیر 1403
70 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
24 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €432,880
470,368 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ
پاریس
14 تیر 1403
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €4,000
4,296 دلار آمریکا
نقاشی مدرن-هنر معاصر-دیزان
14 تیر 1403
مجموع فروش ها $0