حراج آرتیبیشن آکشن - مهر 1402 آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 37,500,000,000﷼
73,674 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 47,700,000,000﷼
93,713 دلار آمریکا
مجموع فروش 31,850,000,000﷼
62,574 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 2,450,000,000﷼
4,813 دلار آمریکا
هنرمندان 15
آثار هنری 15
آثار هنری فروخته شده 13
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

مزایده 9 آنلاین
12 شهریور 1400
22 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 15,270,000,000﷼
55,873 دلار آمریکا
مزایده 8 آنلاین
12 دی 1399
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
24 فروخته شده
در بازه برآوردها
8
فروخته نشده
مجموع فروش ها 14,445,000,000﷼
56,108 دلار آمریکا
مزایده 7 - آثار نقاشان قهوه‌خانه آنلاین
14 آذر 1399
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
16 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 4,025,000,000﷼
13,320 دلار آمریکا