حراج PAINTINGS, JEWELERY, SILVERWARE, MILITARIA, FURNITURE & ART OBJECTS


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €4,000
4,493 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €6,000
6,740 دلار آمریکا
مجموع فروش €5,500
6,178 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €5,500
6,178 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنرهای برتر - طراحی - جداول مدرن و معاصر
4 تیر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
8
فروخته نشده
مجموع فروش ها €1,580
1,923 دلار آمریکا
نمای داخلی یک آپارتمان پاریسی و متفرقه
12 آذر 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €40,000
48,193 دلار آمریکا