حراج هنر خاورمیانه: از گذشته تا به امروز آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $112,000
بیشینه برآورد $163,500
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 9
آثار هنری 9
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر خاورمیانه: از گذشته تا به امروز آنلاین
7 فروردین 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
آرت‌نِت آنلاین - برلین - اردیبهشت 1397 آنلاین
26 اردیبهشت 1397
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
آرت‌نِت آنلاین - برلین - فروردین 1397 آنلاین
8 فروردین 1397
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0