حراج هنر مدرن و معاصر


  • میلون و اسوسیز پاریس
  • 3 خرداد 1402
  • حراج «مدرن و معاصر خاورمیانه» آثار متنوعی از هنرمندان ایرانی، عرب، شمال‌افریقایی و ترکیه‌ را گردهم می‌آورد. این حراج شامل آثار نقاشی‌، آبرنگ‌، عکس‌ و طراحی از هنرمندانی همچون فاطمه بایا، نجاد دوریم، جورج حنا صباغ، سمیر رفیعی، شاکر حسن السعید، فائق حسن، عباس کیارستمی و علیرضا دریابگی را برای فروش عرضه کرده است.

گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €337,600
363,011 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €492,900
530,000 دلار آمریکا
مجموع فروش €402,400
432,688 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €9,815
10,553 دلار آمریکا
هنرمندان 48
آثار هنری 74
آثار هنری فروخته شده 41
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه بخش دوم آنلاین
29 آذر 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها €2,800
2,975 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه بخش اول
28 آذر 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
9 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها €189,000
200,573 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
14 تیر 1401
14 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
27 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
39
فروخته نشده
مجموع فروش ها €438,170
459,924 دلار آمریکا