حراج پساجنگ تا اکنون


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $50,000
بیشینه برآورد $75,000
مجموع فروش $112,140
میانگین ارزش آثار $56,070
هنرمندان 2
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

خرید اولی‌ها - هنر پساجنگ و معاصر آنلاین
نیویورک
17 تیر 1401
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $7,560
عکس‌ها آنلاین
نیویورک
3 فروردین 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
پساجنگ تا کنون
نیویورک
19 اسفند 1400
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0