حراج هنر مدرن - هنر معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €20,000
21,966 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €26,000
28,556 دلار آمریکا
مجموع فروش €30,600
33,608 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €7,650
8,402 دلار آمریکا
هنرمندان 3
آثار هنری 4
آثار هنری فروخته شده 4
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن - هنر معاصر
16 آذر 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €94,250
106,245 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه و آفریقای شمالی
5 آبان 1400
13 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
13 فروخته شده
در بازه برآوردها
73
فروخته نشده
مجموع فروش ها €272,220
314,705 دلار آمریکا
چاپ‌ها و چندنسخه‌ای‌ها
8 تیر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €117
139 دلار آمریکا