• بدون عنوان 1345
  • نقاشی
  • 70 * 120 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده لیلی 66
    ابعاد قاب‌شده: 128 * 78 سانتی‌متر
برآورد
£50,000
68,994 دلار آمریکا
- £70,000
96,592 دلار آمریکا
قیمت فروش
£100,800
139,092 دلار آمریکا
68%
سایر آثار هنری لیلی متین دفتری

آرتچارت | هفت سین از لیلی متین دفتری
هفت سین
برآورد
£20,000
25,974 دلار آمریکا
-
£30,000
38,961 دلار آمریکا
قیمت فروش
£52,562
68,262 دلار آمریکا
110.248%
تاریخ حراج
بونامز - 1 آبان 1398
آرتچارت | بدون عنوان از لیلی متین دفتری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
12%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرتچارت | اتودهای گل‌دار از لیلی متین دفتری
اتودهای گل‌دار
برآورد
£600
741 دلار آمریکا
-
£800
988 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,460
5,506 دلار آمریکا
537.143%
تاریخ حراج
بونامز - 11 بهمن 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 35,031 دلار آمریکا
کمینه برآورد 21,331 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 29,216 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+80.958%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | معمای شماره 16 از آیدین آغداشلو
معمای شماره 16
برآورد
 
قیمت فروش
25.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396
آرتچارت | بدون عنوان از نوری آیِم
بدون عنوان
برآورد
£6,000
7,532 دلار آمریکا
-
£8,000
10,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
£95,250
119,577 دلار آمریکا
1260.714%
تاریخ حراج
ساتبیز - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
35.417%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 آذر 1394