• بدون عنوان 1349
  • لیتوگرافی
  • چاپ
  • 50 * 68 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 5
برآورد
€4,000
4,245 دلار آمریکا
- €6,000
6,367 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,000
4,245 دلار آمریکا
20%
سایر آثار هنری بهمن محصص

آرتچارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
£35,000
45,455 دلار آمریکا
-
£45,000
58,442 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,500
35,714 دلار آمریکا
31.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
آرتچارت | گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا از بهمن محصص
گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا
برآورد
£80,000
110,391 دلار آمریکا
-
£120,000
165,586 دلار آمریکا
قیمت فروش
£113,400
156,479 دلار آمریکا
13.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 138,783 دلار آمریکا
کمینه برآورد 70,171 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 95,314 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+64.178%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از اسماعیل فتاح
بدون عنوان
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$3,528
49.6%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 خرداد 1403
آرتچارت | بازدید از ضیا عزاوی
بازدید
برآورد
£1,000
1,382 دلار آمریکا
-
£1,500
2,073 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,000
4,147 دلار آمریکا
140%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400
آرتچارت | داستان دو شهر از جاذبیه سری
داستان دو شهر
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,812
5,151 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398